I swear to give my opinion in the most straightforward way possible. No diplomatic sentences

Akshay-kumar.png

Akshay Kumar - Kajaria Tiles:

Darasal yeh log farz nibhate hain apni mitti ke liye, aur aisa ek farz hum bhi nibhate hain, desh ki mitti se bani tiles se desh ko banate hain.